Baza:
1 Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = "To jest tylko test" zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji cin<<s cout>>s cout<<s cin>>s c programowanie 2012
2 Destruktor w języku C++ to metoda wywoływana w momencie usuwania obiektu wywoływana w momencie tworzenia obiektu zwalniająca pamięć przydzieloną dynamicznie w obiekcie porządkująca pamięć operacyjną po usuniętych obiektach a programowanie 2009
3 Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na łączenie obiektów kopiowanie cech jednego obiektu do innego usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów. tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących klas d programowanie 2008
4 Złącze AGP służy do podłączenia szybkich pamięci dyskowych urządzeń wejścia/wyjścia kart graficznych modemu c urządzenia techniki komp. 2007
5 Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek? Mic in Line in Line out Speaker out c urządzenia techniki komp. 2006
6 Który blok karty dźwiękowej służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów? Przetwornik A/D Procesor DSP Syntezator Mikser b urządzenia techniki komp. 2011
7 Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest kompresja danych kopiowanie danych kompresja i kopiowanie danych kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem b systemy operacyjne i sieci 2006
8 Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP? Sieciowa Fizyczna Transportowa Łącza danych a systemy operacyjne i sieci 2010
9 Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową? 2 do potęgi 32 2 do potęgi 64 32 do potęgi 2 64 do potęgi 2 a urządzenia techniki komp. 2006
10 Co oznacza zwrot "wykonanie backupu systemu"? Zamknięcie systemu Ponowne uruchomienie systemu Wykonanie aktualizacji systemu Wykonanie kopii zapasowej systemu d systemy operacyjne i sieci 2012
11 Klaster komputerowy to komputer z macierzą dyskową komputer z wieloma procesorami grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego c urządzenia techniki komp. 2007
12 Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji? Około 5 kB Około 55 kB Ponad 64 kB Ponad 500 kB b systemy operacyjne i sieci 2012
13 Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach? 16 kolorom około 64 tysiącom kolorów około 65 tysiącom kolorów około 16 milionom kolorów c multimedia i grafika 2008
14 Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą 300 MHz 333 MHz 400 MHz 533 MHz d urządzenia techniki komp. 2006
15 Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek? Punkty na cal Gęstość optyczną Punkty na milimetr Punkty na centymetr a urządzenia techniki komp. 2009
16 Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym x48? 480 kB/s 4800 kB/s 7200 kB/s 10000 kB/s c urządzenia techniki komp. 2006
17 Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym edytora tekstu przeglądarki internetowej arkusza kalkulacyjnego programów do tworzenia prezentacji multimedialnych c oprogramowanie biurowe 2010
18 Który z podanych języków programowania nie jest językiem webowym? HTML5 JavaScript PHP C++ d programowanie 2012
19 W języku C++ różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że funkcja zwraca wartość, a procedura nie do funkcji jako parametr można przekazywać zmienną, a do procedur tylko wartość do procedury jako parametr można przekazywać zmienną, a do funkcji tylko wartość funkcja może być zdefiniowana z tylko jednym parametrem, a procedura z wieloma a programowanie 2006
20 Jaki jest kod koloru w języku HTML, jeśli kolor ten ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony = 90 i niebieski = 104? #279004 #1B5A68 #1C9D4A #5A681B b multimedia i grafika 2010